Apache Configuration Error AH00558: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name
  1. Anasayfa
  2. Linux
Trendlerdeki Yazı

Apache Configuration Error AH00558: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name

Apache Yapılandırma Hatası AH00558: Sunucunun tam etki alanı adı güvenilir bir şekilde belirlenemedi

0

Apache Yapılandırma Hatası AH00558: Sunucunun tam etki alanı adı güvenilir bir şekilde belirlenemedi

Apache, gelen HTTP isteklerini bir IP adresine veya DNS ana bilgisayar adına eşlemek için yönergeyi kullanır.
Hata iletisi, genel bir yönergenin de ayarlanması gerektiğini belirtir.İleti esas olarak bilgilendirme amaçlıdır ve AH00558 hatası Apache’nin düzgün çalışmasını engellemez.

Çözüm :

sudo apachectl configtest

Output :

May 18 07:55:22 intranet-virtual-machine systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server…
May 18 07:55:23 intranet-virtual-machine apachectl[4081]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain n>
May 18 07:55:23 intranet-virtual-machine systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Son satıra ServerName 127.0.0.1 eklemeniz sorunu ortadan kaldıracaktır.

Output :

Include the virtual host configurations:

IncludeOptional sites-enabled/*.conf

vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

ServerName 127.0.0.1

sudo apachectl configtest

Output
Syntax OK

sudo systemctl restart apache2